Vstupní vyšetření

Konzultace

Cílem vstupního vyšetření je zjištění požadavků klienta a posouzení jeho zdravotního stavu (rodinná a osobní anamnéza).

Není-li na základě zjištěných skutečností kontraindikace k provedení korektivně-estetického zákroku, následuje navržení terapeutického postupu, a to jednorázového nebo rozloženého do několika opakovaných ošetření.

Součástí vstupní konzultace je také probrání jiných dostupných možností řešení konkrétního problému a navržení eventuálních jiných způsobů ošetření vedoucích k uspokojení přání klienta. Lékař zároveň doporučí v jakém období je zákrok nejvhodnější provádět a kdy a jakým způsobem se na něj objednat.

Upozornění

*) Cena konzultace v případě následného ošetření zdarma, v jiném případě 500 Kč

Lékař před ošetřením podá následující informace:

Zpět na služby
Zobrazit profil Neo Beauty Clinic

©2020 Neo Beauty clinic